Verkiezingsprogramma in braille en ingesproken tekst

PvdA GroenLinks trapt de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af met de presentatie van het verkiezingsprogramma in braille, ingesproken tekst en pictogrammen.

Lijsttrekker Stephan Reusken (PvdA) en Douwe Bouma (GroenLinks) willen daarmee duidelijk maken dat iedereen in Twenterand met of zonder beperking mee moet kunnen doen.

Drempels
Mee doen betekent volgens PvdA GroenLinks ook kunnen stemmen bij de verkiezingen. Eventuele drempels, zowel letterlijk als figuurlijk moeten daarvoor worden weg gehaald. Dat betekent dat de stembureaus toegankelijk moeten zijn voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel, maar dat betekent ook dat iedereen in Twenterand van de inhoud van de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen kan kennisnemen en dat is volgens initiatiefnemer Douwe Bouma soms best lastig: ‘De programma’s van de politieke partijen zijn voor blinden en slechtzienden vaak niet of moeilijk te lezen. Voor mensen met een licht verstandelijke beperkingen en voor mensen die zwakbegaafd zijn, zijn de programma’s vaak te ingewikkeld. Ook de stemformulieren kunnen een belemmering voor het stemmen zijn. Dat moet anders, dat moet veranderen. PvdA GroenLinks wil van Twenterand een echt inclusieve lokale samenleving maken’.

Braille en spraak
Het verkiezingsprogramma van PvdA GroenLinks is daarom beschikbaar in braille en in spraak. Verder is er een versie van het verkiezingsprogramma in eenvoudige taal aldus Stephan Reusken: ‘We vinden het belangrijk dat alle Twenteranders ons verkiezingsprogramma kunnen lezen en begrijpen en roepen de andere partijen op om ons voorbeeld te volgen’.

VN verdrag en toegankelijkheid
De actie van PvdA GroenLinks past bij de ambitie van dé lokale partij om Twenterand meer inclusief en meer toegankelijk te maken. Stephan Reusken: “In de komende raadsperiode willen we veel meer dan nu gebeurt, de 22 VN Standaardregels (beter bekend als Agenda 22) als richtsnoer voor het lokale overheidsbeleid laten gelden. We gaan voor een letterlijk en figuurlijk gelijkwaardig maatschappelijk speelveld waarin iedereen kan werken en samenleven ongeacht beperking. In 2016 heb ik een motie ingediend die oproept tot een plan van aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit plan was in 2017 gereed en zal nu in uitvoering worden gebracht”.

Beschikbaar
Het verkiezingsprogramma in braille wil PvdA GroenLinks beschikbaar stellen bij de Bibliotheek, bij het Gemeenteloket en bij de Sociale Werkplaats. Ook zijn er exemplaren op afroep beschikbaar. Blinden kunnen dat melden via mail (groenlinkstwenterand@outlook.com) of telefonisch bij de secretaris van PvdA-GroenLinks (06-12051496) aldus Douwe Bouma: “Ook verwachten we een ingesproken versie. Deze is binnenkort te vinden en te beluisteren op de Facebookpagina van PvdA-GroenLinks Twenterand. We komen het programma graag in de gewenste vorm langsbrengen en zonodig toelichten”.

Overhandigen
PvdA GroenLinks hoopt dat de eerste exemplaren in braille van het verkiezingsprogramma nog voor dinsdag aanstaande te kunnen laten zien.

YouTube video