Blik op de toekomst!

2014 is afgesloten. Dat was een jaar waar we met zeer gemengde gevoelens op terugkijken. Er is veel gebeurd in de wereld en in Nederland dat jaar, maar ook in Twenterand.

2014 is afgesloten. Dat was een jaar waar we met zeer gemengde gevoelens op terugkijken. Er is veel gebeurd in de wereld en in Nederland dat jaar, maar ook in Twenterand.

Voor GroenLinks Twenterand waren er de allereerste gemeenteraadsverkiezingen. We hebben er hard aan gewerkt om de eerste raadszetel te bemachtigen. Helaas is dat niet gelukt. We zijn echter niet bij de pakken gaan neerzitten.

Het positieve nieuws is dat wij er een tiental leden bij hebben gekregen, waarvan er ook nog eens een aantal zeer actief mee is gaan doen.

We hebben opnieuw campagne gevoerd voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Daarna zijn enkelen van ons druk bezig geweest met het voorbereiden van de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2015 en hebben we meegeschreven aan het verkiezingsprogramma voor GroenLinks Overijssel. Een programma waar wij trots op zijn.

Hoewel het prille 2015 al overschaduwd wordt door de vreselijke gebeurtenissen in de wereld, gaan wij proberen er wat moois van te maken in Twenterand en in Overijssel.

Jan Broeze, onze voorzitter, heeft zich kandidaat gesteld voor de Statenverkiezingen en is op de 5e plaats van de lijst gekomen. Aangezien GroenLinks het goed doet in de peilingen is er ook wel degelijk kans op een zetel in de Provinciale Staten voor hem.

Zijn expertise, financiƫn en milieu, kunnen ze daar bij uitstek gebruiken.

Wij zullen de politiek nauwgezet volgen. Het zal niemand ontgaan zijn dat er heel veel aan het veranderen is in de zorg, de jeugdzorg en het werkgelegenheidsbeleid. Deze veranderingen bieden kansen, maar door de bezuinigingen en de enorme omvang van deze operaties ook bedreigingen.

Ook zullen wij onze stem laten horen als het gaat om milieu en energievraagstukken. Het onderwerp van GroenLinks. Zorgen zijn er over de opslag van afvalstoffen in de zoutcavernes onder Twente, over de intensieve landbouw, die steeds intensiever lijkt te worden, en over de natuurgebieden.

Bij veel van deze zaken gaat het vooral om geld. Veel geld. De vraag is of dat terecht is. Nederland is een rijk land. Het zou niet mogen voorkomen, dat er in Nederland armoede is, dat de zorg ontoereikend is, dat natuurgebieden opgeofferd worden aan de landbouwindustrie of aan de winning van fossiele brandstoffen.

Wat GroenLinks betreft wordt er meer gedeeld. Nederland moet socialer en groener.

Atie de Bruijn