#5 Atie de Bruijn

Kandidaat voor GroenLinks

Atie de Bruijn, geboren op Goeree-Overflakkee en de schooltijd doorgebracht in Reeuwijk. In 1976 in Twente komen wonen. Hier getrouwd, kinderen gekregen, die inmiddels volwassen zijn, en ook nog twee kleinkinderen.

Direct na de Havo ben ik de verpleging ingegaan. Ik heb me gespecialiseerd als kinderverpleegkundige en heb dat beroep vele jaren uitgeoefend. Ook was ik jarenlang lid van de ondernemingsraad van ZGT en een tijdje voorzitter.

Naast mijn werkzaamheden in de gezondheidszorg ben ik tot 2010 ruim twintig jaar voorzitter geweest van het bestuur van het sociaal cultureel werk in Vroomshoop/Den Ham en later van Stichting Welzijn Twenterand. Daar heb ik ontzettend veel geleerd van wat er leeft onder de jeugd.
Van jongs af aan heb ik op een voorganger van GroenLinks (de EVP) gestemd. Sinds 2010 ben ik actief lid van GroenLinks. Ik vond het heel jammer dat in Twenterand geen afdeling was van deze partij. Leden van GroenLinks in Almelo brachten me in contact met onze huidige voorzitter Jan Broeze. Samen hebben we de Twenterandse afdeling opgericht.

Ik vind het belangrijk dat we zuinig zijn op ons milieu en de natuur. Onze kinderen en kleinkinderen hebben ook recht op een gezonde toekomst. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we allemaal een redelijk inkomen hebben zodat we een fatsoenlijk dak boven ons hoofd hebben, onze kinderen een veilige en gezonde opvoeding kunnen geven en onze zieken en ouderen goed kunnen verzorgen. Als we dat zelf niet kunnen, dan met een steuntje in de rug van elkaar of zo nodig van iemand die dat beroepsmatig goed kan.
Ik ben beschikbaar als schaduw-fractielid en zal mij vooral richten op het gebied van zorg en welzijn.